Stoff eg ikkje har laga. Blanda / Engelsk

 • Her legg eg ut, utan plan, stoff det er vanskeleg å få tak i og som eg har tilgjengeleg digitalt.

 • Heide, Ola, 2017: "Stor-akkaren i Toppsundet". Håløygminne. 33-42.

 • Heide, Ola, 2017: "Selinvasjon på kysten". Håløygminne. 10-14.

 • Saga af Þorsteini Bæarmagni. Utgåve v/Rafn i Fornmanna sögur 3, Kaupmannahöfn 1827, s. 175-98.

 • Heide, Ola, 2016: "Søkkenotfiske etter sei i Andfjorden i gamle dagar". Håløygminne. 397-406.

 • Heide, Ola, 2015: "Planting av framande treslag på Vaskinn på Grytøya for over hundre år sidan: Ein pioner og verket hans". Håløygminne. 326-30.

 • Heide, Ola, 2014: "Tradisjon, tru og overtru vedrørande slakting i gammal tid". Håløygminne. 185-92.

 • Larsen, Amund B., 1907: Kristiania bymål. Vulgærsproget med henblik på den utvungne dagligtale. Kristiania: Cammermeyer.

 • Øyen, Toralf, 1947: "Hægefjell, Telemarks hellige fjell". Skien-Telemark turistforening. Årbok. 20-25. [Helgafell, Helgafjell, heilag fjell, hellig fjell]

 • Øm klosters krønike, Exordium monasterii quod dicitur cara insula. Originaltekst på latin. Utdrag frå Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, band 2, 1922. Utgåve M.Cl. Gertz. København: G.E.C. Gad / Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.

 • Nordland, Odd, 1969: "Valhall and Helgafell. Syncretistic Traits of the Old Norse Religion". In Sven S. Hartman (ed.): Syncretism. Based on papers read at the Symposium on cultural contact, meeting of religions, syncretism held at Åbo on the 8th-10th of September, 1966. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

 • Olsen, Magnus, 1905: Det gamle norske ønavn Njarðarlog [Njarðarlög]. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1905. No.5. Christiania: I Commission hos Dybwad.

 • Schnepper, Heinrich, 1908: Die Namen der Schiffe und Schiffsteile im Altenglischen. Kiel. 1, 2.

 • Byberg, Jan E., 1970: "Dei lukkelege øyane" i norsk folketradisjon. Ei motivgransking. 2 band. Hovudfagsoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen. Lagd ut her med løyve frå forfattaren (egibyb (A) online . no) 03.12.2008.

 • Rittershaus, Adeline, 1902: Die neuisländischen Volksmärchen. Ein Beitrag zur vergleichenden Märchenforschung. Halle: Max Niemeyer. 38 Mb.

 • Suomen kansanomaiset veneet / finländska allmogebåtar / finske folkelege bruksbåtar. Reklameplakat for Sampo-Yhtiöt, 1982, mest basert på T. I. Itkonen, 1926: "Suomen kansanomaiset veneet". Suomen museo 33. 34-57.

 • Falk, Hjalmar, 1912: "Altnordisches Seewesen". Wörter und Sachen 4. 1-121.

 • Gutenbrunner, Siegfried, 1951: Historische Laut- und Formenlehre des Altisländischen zugleich eine Einführung in das Urnordische.

 • Schoning, O., 1903: Dødsriger i nordisk hedentro. Studier fra sprog- og oldtidsforskning 57. København: Klein.

Website designed by Vemund Wannag and Eldar Heide.

Created 26.1.19

Last updated: 24.04.19

Side utforma av Vemund Wannag og Eldar Heide.

Oppretta 26.1.19

Sist oppdatert: 24.04.19